Žalba na rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude

Član 216. stav 5. u vezi stava 1. ZKP
VIŠEM SUDU u _________________


za ____________________


APELACIONI SUD U ______________Ž A L B A