Žalba optuženog protiv prvostepene presude po svim zakonskim osnovima

Član 441. ZKP
ADVOKAT

_______________________


K. br. ________

OSNOVNI SUD


______________________