Žalba osumnjičenog protiv rešenja sudije za prethodni postupak

o određivanju pritvora

Član 214. stav 3. ZKP


Kri. _____SUDIJI ZA PRETHODNI POSTUPAK VIŠEG SUDA


za


VEĆE VIŠEG SUDA u _____________

član 21. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)