DERIVATIVNA TUŽBA 

– član 41. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004)PRIVREDNOM SUDU U _____________


Tužilac:         ___________________________ (član društva s ograničenom odgovornošću), iz _______________, ul. ____________ br. __, čiji je punomoćnik_______________, advokat iz __________________________, po punomoćju u prilogu


Tuženi:         _______________________ (zastupnik društva s ograničenom odgovornošću), iz ______________________, ul. _________________ br. __.
TUŽBA


Radi naknade štete prouzrokovane privrednom društvuVrednost predmeta spora:___________________


tri primerka, sa prilozima i punomoćjem

       


Tužilac je član privrednog društva __________________ d.o.o. iz ____________,  ul ___________________, broj ________, sa udelom od 10% u osnovnom kapitalu društva.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi je zastupnik i većinski član istog društva s ograničenom odgovornošću.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi je stekao svojstvo kontrolnog člana drugom društvu s ograničenom odgovornošću konkurentske delatnosti, čime je povredio dužnost koju ima prema društvu koja se tiče zabrane konkurencije.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi angažovanjem u u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, svakodnevno nanosi štetu društvu, čiji je tužilac član, tako što preuzima poslove i poslovne partnere društva.


Dokaz:                 veštačenje poslovnih kniga od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke ___________ iz______________ ul. _____________ br.______

               saslušanje parničnih stranakaTužilac je pre podnošenja tužbe pisanim putem zahtevao od privrednog društva da podnese tužbu, a po tom zahtevu nije postupljeno u roku od 30 dana od dana podnošenja, čime je ispunjena posebna procesna pretpostavka za dopuštenost ove tužbe.