FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - DOCNIJE ROČIŠTE

- Urednost poziva utvrđena na osnovu povratnice

(član 475. stav 1. ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU.