FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE 
(član 475. stav 2. i član 89. stav 1. tačka 3. ZPP SMV)GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ________________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca _________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I - TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM.