ODBIJAJUĆA PRESUDA U UPRAVNOM SPORU BEZ ODRŽAVANJA USMENE RASPRAVE

(Čl. 40. ST. 1. i 2. u vezi čl. 33. st. 2. i 3. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca __________________ iz ______________, ul. ______________ br. _____, protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda ______________ br. ____________ od ____________, u predmetu poreza, u nejavnoj sednici veća održanoj dana _________ doneo je
P R E S U D UTužba se ODBIJA