TUŽBA ZA POVEĆANJE VISINE IZDRŽAVANJA

(član 164. Porodičnog zakona - "Službeni glasnik RS", br. 18/2005)
OSNOVNOM SUDU U ____________________
Tužioci: malol. ______________ i ___________________ iz ____________________, koje zastupa majka ________________, zakonski zastupnik, iz _________________, ul. ___________________ br. ___.


Tuženi:    ________________________ iz _______________, _____________ br. __

 

         

radi: povećanja visine izdržavanja

3 primerka + 1 prilog vrednost predmeta spora: __________dinara
TUŽBA


Presudom Osnovnog suda u __________________ P- ____/__, koja je postala pravnosnažna dana _________. godine, a izvršna dana _________. godine, u stavu I izreke presude razveden je brak između ______________ i ______________. Stavom II izreke presude, njihova maloletna deca, ___________ i _____________ povereni su na čuvanje i staranje majci ________________. Stavom III izreke presude obavezan je ______________________ da na ime svog doprinosa za izdržavanje maloletne dece plaća mesečno po 15% ili ukupno 30% od zarade koju ostvaruje u ______________________, i to na adresu zakonskog zastupnika maloletne dece, majke ___________________ iz __________, počev od _________________. godine, pa ubuduće dok postoje zakonski uslovi, svakog šestog, a najkasnije do dvatesetprvog u mesecu za tekući mesec.


Dokaz: overeni prepis presude Osnovnog suda u ____________________ P- ______/___ od ________. godinečlanu 164. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/2005) propisano je da se visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.


Kada je u pitanju izdržavanje tužilaca, promenile su se okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Naime, u međuvremenu, od donošenja navedene presude, došlo je do znatnog poskupljenja troškova života (struja, voda, komunalne usluge), a i do povećanja cena životnih namirnica, što su opštepoznate činjenice, koju se po članu 222. stav 3. ZPP ne dokazuju. Od izdržavanja koje tuženi plaća (oko ______________ dinara ukupno) nije moguće zadovoljiti ni najnužnije egzistencijalne potrebe tužilaca – jednog deteta predškolskog uzrasta od ___________ godina i drugog deteta učenika ___________razreda osnovne škole od _______ godina.


Majka, ________________, ne može da radi, iako je u više navrata pokušala da se zaposli, jer su deca mala, i ne može ih ostavljati bez stalnog roditeljskog nadzora, a nema koga da joj pomogne u čuvanju dece dok ona radi.


Nasuprot tome, tuženi otac dece ostvaruje stalna primanja u ______________ gde je zaposlen, a ostvaruje i honorarna – dodatna primanja u _______________.


Stoga,  tužioci predlažu da sud donese sledeću:


PRESUDU:


OBAVEZUJE SE tuženi _________________ da na ime svog doprinosa za izdržavanje tužilaca – maloletne dece plaća mesečno po 25% ili ukupno 50% od zarade koju ostvaruje u ________________________, i to na tekući račun zastupnika maloletne dece, majke _________________iz _____________, broj _____________________ koji se vodi kod banke ____________________ počev od __________ godine, pa ubuduće dok postoje zakonski uslovi, svakog šestog, a najkasnije do dvatesetprvog u mesecu.