TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

(član 41. Porodičnog zakona - "Sl. glanik RS", br. 18/2005)
OSNOVNOM SUDU U _______________
Tužilja:         ______________, rođena ___________, iz ________, ul. ___________ broj _____, JMBG: __________.Tuženi:        ______________, ____________ , ul. _________ broj ____, JMBG: ____________.
TUŽBA ZA RAZVOD BRAKATužilja i tuženi su dana ______________ godine zaključili brak pred matičarem opštine ________________, koji je zaveden u matičnoj knjizi venačanih koja se vodi za matično područje _____________ pod tekućim brojem ________ za ___________. godinu.


Dokaz:        Izvod iz matične knjige venčanih.U međuvremenu, bračni i lični odnosi između supružnika su se trajno i bitno poremetili zbog različitih pogleda na zajednički život i brak. Razmirice i nesporazumi, čak i povodom beznačajnih stvari, prerasli su u sukobe koji su dobili trajan karakter zbog čega je supružnicima dalji zajednički život u braku postao nepodnošljiv. Zajednica života prestala je ____________. godine, kada je tuženi napustio stan u kome je živeo sa porodicom. Zbog navedenog tužilja je odlučila da podnese ovu tužbu za razvod braka u skladu sa članom 41. Porodičnog zakona („Sl. glanik RS“, br. 18/2005).


Dokaz:         Saslušanje parničnih stranaka.Supružnici iz predmetnog braka imaju _________ zajedničke maloletne dece i to:


       sina __________, rođenog __________. godine u __________i 

       kćer ____________, rođenu ___________. godine u ____________        


Dokaz: Izvodi iz matične knjige rođenih.
Poslednje zajedničko prebivalište supružnici su imali na adresi _____________ broj _____ u ______________.


Dokaz:          Nesporno
PREDLOG ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA