TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE

 (član 41. Porodičnog zakona - "Sl. glanik RS", br. 18/2005)

OSNOVNOM SUDU U _______________
Tužilja:         _________________________, rođena ___________, iz ________, ul. ___________ broj _____, JMBG: __________.Tuženi:        _________________________, ____________ , ul. _________ broj ____, JMBG: ____________.
TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA


sa predlogom za određivanje privremene mere
Tužilja i tuženi su dana _________ godine zaključili brak pred matičarem opštine ____________, koji je zaveden u matičnoj knjizi venačanih koja se vodi za matično područje __________ pod tekućim brojem _______ za ________. godinu.


Dokaz:        Izvod iz matične knjige venčanih.U međuvremenu, bračni i lični odnosi između supružnika su se trajno i bitno poremetili zbog različitih pogleda na zajednički život i brak. Razmirice i nesporazumi, čak i povodom beznačajnih stvari, prerasli su u sukobe koji su dobili trajan karakter zbog čega je supružnicima dalji zajednički život u braku postao nepodnošljiv. Zajednica života prestala je ____________. godine, kada je tuženi napustio stan u kome je živeo sa porodicom. Zbog navedenog tužilja je odlučila da podnese ovu tužbu za razvod braka u skladu sa članom 41. Porodičnog zakona ("Sl. glanik RS", br. 18/2005).


Dokaz:         Saslušanje parničnih stranaka.Supružnici iz predmetnog braka imaju _________ zajedničke maloletne dece i to:


       sina __________, rođenog __________. godine u __________i 


       kćer ____________, rođenu ___________. godine u ____________        


Dokaz:         Izvodi iz matične knjige rođenih.Poslednje zajedničko prebivalište supružnici su imali na adresi _____________ broj _____ u ______________.